Doświadczenie

W ramach naszej działalności stale współpracujemy z licznymi podmiotami gospodarczymi, w tym przedsiębiorstwami budowlanymi, przedsiębiorstwami górniczymi, energetycznymi, handlowymi, firmami z branży chemicznej oraz informatycznej. Prowadziliśmy i prowadzimy obsługę jednostek samorządu terytorialnego, w tym gmin i powiatu. W kręgu naszego zainteresowania są również podmioty świadczące usługi z zakresu opieki zdrowotnej oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Uczestniczyliśmy w wielu poważnych przedsięwzięciach gospodarczych i procesach prywatyzacyjnych w firmach mających siedzibę na terenie Polski południowej. W ramach prowadzonej obsługi prawnej podmiotów uczestniczyliśmy w postępowaniach dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych oraz w negocjacjach dotyczących zwolnień grupowych.

 

Na bieżąco wspieramy wielu naszych Klientów świadcząc pomoc w obsłudze funkcjonowania spółek prawa handlowego (spółki osobowe i kapitałowe).