Zakres doradztwa

Kancelaria świadczy pomoc prawną, w szczególności w zakresie:

 

 • prawa cywilnego, prawa spółek handlowych wraz z postępowaniem rejestracyjnym przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • prawa działalności gospodarczej oraz postępowania związanego z przekształceniami przedsiębiorców, w tym restrukturyzacji kopalń oraz placówek służby zdrowia,
 • prawa upadłościowego,
 • prawo geologiczne i górnicze,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa administracyjnego, w tym samorządowego,
 • prawa podatkowego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa spadkowego,
 • windykacji należności,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i świadczeń dla poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych lub innych zdarzeń od podmiotów odpowiedzialnych za powstałe szkody, zarówno w zakresie szkód na osobie, jak i szkód w mieniu,
 • prawa energetycznego,
 • prawa spółdzielczego,
 • prawa karnego.

W ramach przedstawionych powyżej dziedzin prawa radcowie prawni:

 

 • udzielają pisemnych porad i ustnych konsultacji w zakresie prawa,
 • sporządzają opinie prawne i ekspertyzy dotyczące zagadnień prawnych,
 • opracowują projekty wszelkich aktów prawnych,
 • zastępują klienta lub uczestniczą łącznie z nim w negocjacjach,
 • reprezentują klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami, urzędami i innymi organami,
 • przygotowują wszelkie niezbędne dokumenty związane z realizacją inwestycji, w tym inwestycji w strefach ekonomicznych, w szczególności kompletne oferty do przetargów i rokowań organizowanych przez strefy ekonomiczne.